Parkeringsavgiften höjs från och med den 1 januari 2017
2016-10-03
Parkeringsavgiften höjs till 1150 kr från och med den 1 januari 2017. Detta på grund av att Stockholms stads boendeparkeringsavgift höjs till 1100 kr från och med den 1 september 2016.

Större parkeringsrutor och höjd avgift
Styrelsens beslöt den 30 maj att plocka bort en plats för att göra varje parkeringsruta större. Resultatet av beslutet innebär att avgiften höjs för var och en med 50 kr/månad.
Beslutet innebär i praktiken att avgiften höjs till 950 kr.

Rättning angående tidigare information om höjd avgift
Då ommålning av nya parkeringsplatser tyvärr blivit försenad, kommer höjning för parkering att krediteras på oktober månads avi. Justeringen sker per automatik för dem som betalar via autogiro. Behöver någon underlag för avdraget kan man vända sig till Deloittes kundtjänst som skickar kreditfakturan per brev eller mail.

Kontaktinformation till Deloitte:
Jenny Sandström
Redovisningsassistent | Outsourcing/Avd. Fastighetsekonomi, BRF
Deloitte AB
Box 415, 831 26 Östersund, Sweden
Tel/Direct: +46 (0)75 246 47 35
jesandstrom@deloitte.se | www.deloitte.se