Välkommen till
Brf Äppelträdet
NM 94-96
Brf Äppelträdet NM 94-96 bildades 1999 och är belägen på Norr Mälarstrand 94 och 96, Kungsholmen i Stockholm.

Föreningens fastighet heter Systern 8 och förvärvades av Stockholm Sjukhem år 2010 i samband med ombildningen till brf. Huset har 8 våningar med 78 lägenheter och 2 lokaler.

Huset är ritat av Sture Frölen, endast 31 år gammal, och stod inflyttningsklart 1939. Det är ett fint exempel på den svenska versionen av modernism, som vi i Sverige kallar funktionalism, eller funkis.
Fastigheten sedd från Norr Mälarstrand.
Utsikt mot Rålambshovsparken och Västerbron.
Sture Frölén
”Frölén, Sture, 1907–99, arkitekt. F. svarade i slutet av 1930-talet för några av den funktionalistiska epokens elegantast utformade bostadshus i Stockholm, t ex Askrikegatan 9. I sin omfattande verksamhet ritade han senare byggnader av olika slag såsom idrottsanläggningar (Kungliga tennishallen i Stockholm, 1943), industrier (Hässelby värmekraftverk 1959, 1968), skolor och kyrkor."

Saxat ur Nationalencyklopedin