Försäkringsbolag


Sedan 2016 är fastigheten försäkrad hos Moderna försäkringar. 
Brf-tillägget är inkluderat i föreningens försäkring och behöver alltså inte tecknas individuellt. 

Kontaktuppgifter till Moderna är
Moderna Försäkringar Företag & Industri 
FE 380 
106 56 Stockholm 

Tel inom Sverige: 0200-212120 (dygnet runt) 
Tel från utlandet: +46 8 562 067 37 (dygnet runt) 
E-post: foretagsskador@modernaforsakringar.se 

Skadeanmälan och viktig produktinformation finns på Moderna,