Frågor och svar
Många har frågor angående installationen av fiber och undrar vad det innebär för bredband, telefoni och TV. Vi kommer löpande att försöka besvara alla frågor.

Frågor & svar
Info om fiber för bredband, telefoni och TV

Extra dragning
Beställning ska mailas till info@hakab.eu info@hakab.eu.

Maila frågor
Du är även välkommen att maila dina frågor till styrelsen@appeltradet.org
Information om Ownit och ComHem
Nu har det gått ett halvår sedan vi drog in ny fiber i våra lägenheter och fick möjlighet att aktivera internet, TV och telefonitjänsterna via Ownit. Kostnaden för internettjänsten står föreningen för medan TV och telefoni betalas av respektive lägenhetsinnehavare.

Aktivera internettjänsten
Responsen från dom som aktiverat Ownit-tjänsterna har varit positiv, men fortfarande kan vi se att bara lite drygt 50% av oss faktiskt har gjort det. Vi vill uppmana alla som ännu inte aktiverat sin internettjänst att göra detta och dra nytta av det förmånliga avtal som föreningen har med Ownit.

Teckna inte nytt avtal för kabel-TV via ComHem
Den leverantör för TV som vi har idag, ComHem, är uppsagd från och med januari 2015 och styrelsen kommer under våren att titta på vilken leverantör vi ska ha därefter. För att detta skifte ska ske så smidigt som möjligt så gäller att inga enskilda lägenhetsinnehavare har kvar extraavtal med ComHem.
OBS - Vi ber därför alla medlemmar att inte teckna några nya avtal med ComHem för kabel-TV (via vanliga TV uttaget) från och med nu.

Digital-tv kan väljas och anslutas med en gång när fiber är dragen, via Canal Digital eller Viasat. Förutsatt att man har köpt Ownits tjänstefördelare (router).
Vill man ha ett analogt utbud måste man vänta tills ComHem är borta och avtal med ny leverantör finns.